Đăng ký mạng 4G của sim MobiFone khuyến mãi • Cách đăng ký 4G cho sim MobiFone được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn truy cập mạng với tốc độ LTE cực nhanh. Cùng theo dõi ngay nhé!.
  alt text
  1. Đăng ký 4G MobiFone 3 ngày, 7 ngày:
  Gói D15 MobiFone:
  Cách đăng ký: ON D15 gửi 9084
  Ưu đãi: 4.5 GB
  Giá cước/ Chu kỳ: 15.000đ/ 3 ngày
  >>> Chi Tiết: Các gói 3G MobiFone theo ngày tốc độ cao
  Gói D30 MobiFone:
  Cách đăng ký: ON D35 gửi 9084
  Ưu đãi: 10.5 GB
  Giá cước/ Chu kỳ: 30.000đ/ 7 ngày
  >>> Chi Tiết: Cách đăng ký mạng 4G sim MobiFone tiết kiệm
  Lưu ý: Các gói 4G MobiFone chu kỳ ngắn ngày trên đây có thể sử dụng riêng lẻ hoặc cũng có thể sử dụng như 1 gói mua thêm dung lượng, bổ sung data cho các gói cước 4G theo tháng hoặc chu kỳ dài.
  2/ Gói cước 4G MobiFone 30 ngày:
  Gói HD70 MobiFone:
  Cách đăng ký: ON HD70 gửi 9084
  Ưu đãi: 6 GB
  Giá cước/ Chu kỳ: 70.000đ/ 30 ngày
  Gói HD90 MobiFone:
  Cách đăng ký: ON HD90 gửi 9084
  Ưu đãi: 12 GB
  Giá cước/ Chu kỳ: 90.000đ/ 30 ngày
  Gói HD200 MobiFone:
  Cách đăng ký: ON HD200 gửi 9084
  Ưu đãi: 27 GB
  Giá cước/ Chu kỳ: 200.000đ/ 30 ngày
  Gói HD120 MobiFone:
  Cách đăng ký: ON HD120 gửi 9084
  Ưu đãi: 15 GB
  Giá cước/ Chu kỳ: 120.000đ/ 30 ngày
  >>> Tham Khảo: Cách đăng ký 3G cho MobiFone khuyến mãi


Log in to reply