Công ty bảo vệ  • Công ty bảo vệ chuyên nghiệp313a4399-f006-4b87-b14c-3277802049ea-image.png , Công ty Bảo vệ Thành Long 0d090e7d-5555-4159-8f25-42035a9c1793-image.png có đội ngũ cán bộ quản lý là những sỹ quan chuyển ngành từ lực lượng đặc nhiệm như Lữ đoàn 74 TC2 - BQP, Đoàn đặc nhiệm Miền Trung,... với lực lượng nhân viên bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp. Bên cạnh đó Thành Long có đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm thuộc các đơn vị chức năng của Công an các tỉnh thành phố mà công ty có trụ sở như Phòng PC06, PC02, PC03,Trung tâm 113, 114 ...
    Vệ sỹ Thành Long Đà Nẵng.jpg
    Liên hệ chi tiết tại Website: https://baovedanang.vn


Log in to reply